Ragnar Östberg

Ragnar Östberg är en arkitekt som, trots att han är relativt okänd för de flesta stockholmare, står bakom Stockholms kanske mest kända byggnad: Stadshuset.

Östberg föddes 1866 i Stockholm. Han kom först i kontakt med konst genom att han besökte Nationalmuseum, och 1884 bestämde han sig för att studera arkitektur, först vid Kungliga Tekniska Högskolan och senare vid Konstakademiens arkitekturskola. Mellan åren 1896 och 1899 företog sig Östberg en studieresa på cykel genom England, Italien, Frankrike och Grekland, en resa som skulle inspirera honom på många sätt under arbetet med Stadshuset och lämna synbara spår i byggnaden.Ragnar Östberg 2

Redan 1903 började Östberg arbeta på skisser till ett rådhus, och sedermera ett stadshus, då det utlystes en arkitekttävling för att skapa Stockholms nya rådhus. Östberg vann den tävlingen, men sedermera bestämdes det att rådhuset och stadshuset skulle delas upp i två separata byggnader. En reviderad version av Östbergs tävlingsbidrag ”Mälardrott” valdes då till Stadshuset, medan Carl Westmans förslag ”Hörn” blev valt till Rådhus.

Ragnar Östberg arbetade med Stadshusets byggnation under tolv år, mellan 1911 och 1923. Han var den ledande kreatören bakom Stadshuset, och som sådan hade han en hand i allt som gjordes i huset. När de tolv åren var över och Stadshuset stod klart och hade invigts den 23 juni 1923 sägs det att Ragnar Östberg satt på en bänk på Norr Mälarstrand tillsammans med en vän och sade: ”Jag har ingen själ längre. Jag lämnade den i den där byggnaden.”

Efter Stadshusprojektet skulle man kunna tro att Östbergs ekonomiska trygghet var säkrad för all framtid. Så var dock inte fallet. Efter att Stadshuset stod färdigt gick flera år utan att Östberg fick ett nytt uppdrag – sannolikt för att ingen vågade uppdra åt den kände stadshusarkitekten att rita en enkel villa. Till slut släppte dock motgångarna, och Östberg kunde återigen tjäna sitt uppehälle som arkitekt. Under perioden efter Stadshuset gjorde Östberg bland annat Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Om du inte är lika erfaren när det gäller husbyggen (eller Stadshusbyggen) som Ragnar Östberg, kan du kanske behöva lite hjälp på traven, oavsett om det gäller att bygga ditt eget hus eller att inspektera någon annans inför ett eventuellt köp. Då kan boken Husets ABC av Per Hemgren och Henrik Wannfors vara till stor nytta. Du kan köpa den billigt hos Plusbok.se.

 
 

Fler artiklar om Arkitekter