Balkonger

Balkongen slog igenom i Sverige på 1800-talet och då som en extra detalj på exklusivare hus. Sedan dess har balkongen följt med i arkitekturens svängningar och haft olika användning och utseende.

Bevara

Balkonger på äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnader utgör en viktig del av husets karaktär. Man bör hellre renovera än byta ut och behöver något bytas bör så mycket som möjligt bevaras. Många äldre balkonger har bytts ut med resultat att hela husets karaktär har förändrats. Sirligt utsmyckade balkonger har fått ge vika för klumpiga betong- eller aluminiumskapelser. Vid underhåll och renovering, kanske för att möta nya säkerhetskrav, ska man inte ge avkall på estetiken och byggnadens historia.

Balkongen genom tiderna

De första balkongerna i Stockholm byggdes omkring år 1800, inspirerade av de italienska renässanspalatsen från 1400- och 1500-talen. Balkongen var en detalj som inte behövde vara praktisk och bara ett fåtal lägenheter försågs med balkong. Under senare halvan av 1800-talet blir balkongen vanligare och snart blir den också rymligare.

I början av 1900-talet råder jugendstilen och dess svepande linjer och balkongen pryds med smidda räcken, gärna med dekor och motiv från växtvärlden. Då jugendstilen tillät en asymmetrisk arkitektur kunde ett hus ha olika typer av balkonger både avseende längd och stil. Indragna balkonger, vädringsbalkonger, blir populära och placeras i anslutning till trapphusen där de blir tillgängliga för alla husets invånare.

Under 1920-talet backar man dock bandet, sneglar mot 1700-talet och dess enklare och mer klassiska snitt, och balkongerna blir återigen mindre och färre och fungerade åter främst som en dekoration. Detta förändras helt på 1930-talet då funktionalismen slår rot och människan ska få maximalt med ljus, sol och frisk luft. Det ger längre och större balkonger samt så förses alla lägenheter med balkong eller uteplats, inte bara de högst upp. En annan nymodighet var balkonger som gick över hörn.

I mitten av 1900-talet går vi från krigsår med små utanpåliggande balkonger till frihetstid med fantasifulla balkonger. I stort sett alla lägenheter i nya hus, oavsett storlek, förses med balkong. Från 1960-talet blir balkongerna ofta lika långa som vardagsrummet är brett.