Ove Hidemark

Ove Hidemark är ett av de stora arkitektnamnen i Sverige. Han var förutom arkitekt också professor i äldre byggnadsteknik och restaurering, och undervisade vid Konsthögskolan i Stockholm. Tillsammans med riksantikvarien Sigurd Curman och arkitekten Erik Lundberg räknas Ove Hidemark till ett av de tre största namnen inom restaureringskonsten.800px-Ove_Hidemark_Arkitektkontor_AB

Hidemark föddes år 1931 i Stockholm, och inhämtade större delen av sina kunskaper om restaurering under sina studieår på Kungliga Konsthögskolan. Faktum är att tidigare nämnda Erik Lundberg var hans lärare under denna studieperiod. Hidemark skulle under sin karriär som restaureringsarkitekt framförallt komma att karakterisera perioden från 1970-talet och framåt. I slutet av 1960-talet drabbades västvärlden av en djup kris, som gjorde att många började ifrågasätta den framtidsoptimism som präglat samhället under efterkrigstiden. I samband med detta började också den rivningsiver och nybyggariver som pågått under samma period att bromsas, och ersättas av en ny uppskattning för gamla byggnader och gamla miljöer. Det var i denna omgivning och med den andan som Hidemark arbetade. Under 1970-talet fick han uppdraget att agera restaureringsarkitekt när Skoklosters slott skulle restaureras, och sedan dess har han agerat sakkunnig på en rad andra restaureringsprojekt, däribland Övergrans kyrka. Han var också slottsarkitekt vid både Stockholms och Drottningholms slott, och var huvudarkitekten då Katarina kyrka skulle återuppbyggas.

Under sin karriär hann Hidemark också med att grunda ett eget arkitektkontor, Ove Hidemark Arkitektkontor AB, samt att författa ett stort antal böcker om byggnadsvård och om äldre byggnader. Några av hans egna projekt är Skogens hus på Skansen, som han skapade 1990, och Lilla Aska krematorium i Linköping, som han skapade 1988.

Hidemark gick bort den 5 januari år 2015, men han lever kvar i form av hans många böcker och byggnader. Bland annat var hans bok Så renoveras torp och gårdar (från 1971) en stor bidragande orsak till att intresset för byggnadsvård ökade så markant som det gjorde under de följande årtiondena.

Något som man lyckligtvis inte behöver vara professor i byggnadsteknik för att sätta ihop, är ett växthus. Om du funderar på att bygga ett växthus på tomten, behöver du med andra ord inte fundera, utan kan köpa ett direkt från exempelvis Byggmax.se.

 

Taggar: , , ,

 

Fler artiklar om Arkitekter