Svensk arkitektur

Arkitekturen i Sverige har alltid varit en spännande blandning av inhemska idéer och utländska influenser. Tack vare vår ställning som framstående handelsland har vi kunnat ta emot arkitektoniska tankar utifrån, vilket har bidragit till arkitekturen som vi ser inom våra landsgränser i dag. Här finns alltifrån medeltidens gotiska arkitektur till 1900-talets funktionalism. Det gör Sverige till ett ypperligt land för den som vill intressera sig mer för arkitekturen och dess rötter. Här leder strömningar in i varandra för att leda fram till dagens eklektiska mix av olika riktningar, och många svenska arkitekter har blivit berömda för sin förmåga att blanda vitt skilda stilar till en och samma enhet.

 

Medeltiden innebar att vi för första gången fick veta vad arkitektoniskt mode var. Tidigare hade tekniken inte tillåtit alltför vidlyftiga husbyggen men det förändrades i och med tekniska landvinningar i kombination med tillgänglig arbetskraft. Det innebar att vi kunde resa mäktiga byggnader som domkyrkorna i Uppsala och Västerås. Dessa byggdes i tegel, vilket var karaktäreristiskt för den här tidsåldern. Vi vet att det byggdes mycket tegelhus under den här perioden, men det är nästan bara kyrkorna som står kvar för vår beskådan i dag. Resten har rivits eller förstörts av tidens tand, och vårt enda sätt att titta närmare på den tidens arkitektur är att rekonstruera ritningarna.Svensk arkitektur 2

 

Efter medeltiden steg vi in i renässansen, och det skulle i sin tur leda vidare till nya arkitekturstilar i Sverige. En stil som hade stort inflytande var barocken, som hade sin storhetstid på 1600-talet. En av de allra mest berömda byggnaderna från barocktiden är Stockholm slott, som ju står kvar än i dag som ett monument över denna storhetstid inom svensk arkitektur. Det var Nicodemus Tessin den yngre som stod som arkitekt för slottet när det uppfördes i slutet av 1600-talet efter att tidigare ha blivit raserat. Naturligtvis har slottet genomgått vittgående renovationer sedan dess, men den arkitektoniska essensen är trots allt densamma och det gör det till ett utmärkt studieobjekt för alla arkitekturintresserade.

 

När 1900-talet gjorde entré kastade vi de gamla måttstockarna för estetik överbord och satsade på nya stilar. Det var så riktningar som funktionalismen och brutalismen lyckades få bred spridning i vårt land. Det var en hektisk tid i svensk arkitekturhistoria som fortfarande finns kvar som landmärken när vi åker genom landet. Att husen kan uppvisa skönhet är det inte tu tal om, men vad den består i brukar variera mellan varje persons omdöme. Det står i alla fall klart att arkitektur kan fungera som en konstform i likhet med målningar och grafiska posters.