Gotisk arkitektur

Denna byggnadsstil som främst är förknippad med kyrkor och katedraler uppstod i Frankrike under 1100-talet och spreds sig runt om i Europa under 1200-talet. Tanken med själva arkitekturen var att lyfta folkets ögon från småsaker till det gudomliga, från det materiella till det immateriella. Det andliga skulle lyftas fram och bada i ljus. Stora fönster och gigantiska rosettfönster skulle släppa in ljus, bort skulle murarna, de skulle ersättas med smäckra pelare istället, eftersom ju mer ljus desto mer gudomlig upplevelse.

Vad var så speciellt med just gotisk stil?

Prästerskapet ville uppföra kyrkor av basilikatyp, det vill säga högre mittskepp och lägre sidoskepp. Detta ställde krav på konstruktionen eftersom vikten av taket i mittskeppet skulle fördelas på olika punkter utan att väggarna blev för tjocka. Det som kännetecknar den gotiska konstruktionsstilen är framförallt tre saker.

  • Kryssribbvalvet som fördelar trycket från valvet ner till stöden
  • Spetsbågen
  • Strävpelaren som står utvändigt och fördelar valvens horisontella tryck ytterligare ifrån väggarna som då kan göras tunnare och innehålla fler fönster. Se bild så syns strävpelare tydligt på utsidan av katedralen.

Den största gotiska katedralen i Frankrike är Notre Dame d’Amiens som har en invändig höjd i mittskeppet på 42,3 meter, jämförst med Notre Dame i Paris som har en höjd på 34 meter. Andra kända gotiska byggnader är Nidarosdomen i Norge, Stefansdomen i Österrike, katedralen i Canterbury i Storbritannien, Mariakyrkan i polska Krakow och Uppsala Domkyrka.

Fuskbygge som lutar

NotreDame i Paris byggdes på instabil mark. Detta fick en hel fasad att börja luta, men byggarna gjorde ingenting för att stödja, räta upp eller bygga om. De körde med rent byggfusk, lät det vara under tio år och eftersom fasaden stod kvar fortsatte de bara bygga vidare. Mätningar visar att det finns statyer som är 30 cm ur lod, alltså lutande. Modern teknik med laser har avslöjat detta genom tusentals mätpunkter avslöjar National Geographic.

Även i modern tid har intresset för ljus och rymd visat sig gällande, och i köpcenter, offentliga byggnader, gallerier och liknande är det inte ovanligt med mycket glas och stora ljusinsläpp. Louvren i Paris har sin väldigt moderna glaspyramid som entré och hur många byggnader har inte karuselldörrar för smidig in- och utgång samt ljusinsläpp? Behövs det karuselldörrar eller kanske till och med säkerhetsspärrar så ställer Boonedam.se alltid upp med kunnig hjälp efter många år i branschen. De vet vilken typ av karuselldörr eller säkerhetsspärr som blir bäst för just din byggnad.

Nygotisk stil

Under 1700-talet blev engelsmännen som tokiga i allt medeltida och därför fick den gotiska stilen en återuppväckelse som drog genom hela Europa på 1800-talet. Stilen kallas för nygotisk stil eller nygötisismen och byggnader vi har i Sverige ifrån den här tiden är bland annat Allhelgonakyrkan i Lund och Rudbäcksskolan i Örebro. Även privatbostäder kunde få en släng av den nygotiska stilen.