Ekologisk arkitektur

Arkitektur finns i alla dess former och en särskild förgrening fokuserar på att ha en ekologisk inriktning genom hela processen. Så kallad ekologisk arkitektur har en kontext som innebär att arkitekten integrerat alltifrån solceller, ekologisk isolering, och andra ekologiska val, redan ifrån byggstart. Själva designen blir därmed påverkad avse val som görs utifrån en ekologisk aspekt.

Ekologiska moduler som design

Ofta ser man de ekologiska valen som en del av det visuella intrycket, och låter man dem integreras ifrån början blir exempelvis solpanel på taket, en del av helhetsintrycket. En ekologisk byggnad ska gärna också förstärka de ekologiska aspekterna till själva platsen, ett exempel är hus som inte bara är helt självförsörjande på värme och el, utan även kan dela med sig av överflödet. Även kontorsplatser blir mer ekologiska och den som söker en modern lösning kan hitta utrymmen via kontorsplats i Stockholm som tillgodoser de flesta behov.

Inte ett så korkat val

Kork är inte bara något som passa i halsarna på vinflaskor, utan det går utmärkt att bygga ett hus av materialet. Åtminstone ersätta vissa byggnadselement med korka, exempelvis giftiga fogmassor och i Berlin finns ett hus som all isolering, fasad- och ta i materialet kork. Arkitekten hade därmed visat på nyttan av att använda mer ekologiska material i byggnader. Att bygga ekologiskt betyder inte enbart att man uppför ett mer miljövänligt hus, utan har även direkt påverkan på de som ska bo i huset. Andelen människor med astmatiska och allergiska besvär har ökat och många gånger är det giftämnen i byggnadsmaterial som exempelvis olika plaster, som är boven. Att använda mer snälla material som kork, kan ge en bättre hälsa för de som har tänkt flytta in i huset, och särskilt viktigt kan det vara för småbarnsfamiljer.

Jordskepp

Jordhus eller jordskepp, har blivit ett alltmer gångbart koncept då det kommer till ekologiska hus. Man bygger då huset med naturliga material och återvinningsmaterial, och tanken är att ett jordhus ska vara helt självförsörjande med el och vatten. Huset är ofta inbyggt i exempelvis en kulle som då täcker tre gav huset fyra sidor, vilket isolerar och bibehåller värmen naturligt. Sydsidan ligger fritt mot luften och alstrar så mycket solvärme som det går och huset uppfyller passivhusprincipen. Det första försöket med ett jordskepp byggdes av Michael Reynolds på 70-talet och har sedan dess utvecklats.

Att bygga miljövänligt

Många använder i första hand trä när de bygger ett klimatsmart hus. Trä är både behändigt och ett väl använt material vilket man har goda kunskaper kring. Vill man bygga ett miljövänligt hus är trä ett bra val, men man bör även se över själva logistiken kring byggandet. Att minska ned körsträckorna för transporter till bygget och använda lokala leverantörer som arbetar aktivt med miljömedvetenhet. Isoleringen är också en viktig faktor för att spara miljön, då ett lägre uppvärmningsbehov leder till lägre energiförbrukning, med mindre utsläpp som följd.