Archive for maj, 2021

  • Influenser på gotisk arkitektur

    Influenser på gotisk arkitektur

    Politiska influenser Från och med tidig medeltid var feodalismen en stor faktor vad gällde den samhälleliga styrningen runtom i Europa; detta betydde att de lokala härskarna hade mycket makt över […]

    Fortsätt läsa →